Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – jak działa?

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem to powszechnie stosowane w laboratoriach urządzenie, które służy do przygotowywania próbek. Postrzegana jest jako najbardziej wydajna metoda rozdzielania próbek o różnej gęstości. Urządzenie z chłodzeniem wyróżnia się specjalnym zakresem temperatur od -20°C do 40°C, przez co sprawdzają się do analizy DNA, RNA, PCR lub przeciwciał.

Konstrukcja wirówki laboratoryjnej

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem odpowiada za powtórzenie i przyspieszenie wirowania, aby odseparować składniki pobranego materiału. Urządzenia wymagają starannego zaprojektowania, które wpływa na ich precyzję i wydajność, a także bezpieczeństwo operatora. W środku wirówki wmontowany jest mocny silnik, który odpowiada za wirowanie. Do silnika dołączony jest wirnik, w którym znajduje się przestrzeń na pojemniki, w których umieszczane są próbki materiałów. Pojemniki można wirować pod różnymi kątami: 45 stopni, 90 stopni lub bez kąta. Probówki umieszczane są pod takim kątem, na jaki pozwala na to konkretna wirówka.

wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

Rodzaje wirówek laboratoryjnych z chłodzeniem

Biorąc pod uwagę konkretne urządzenie, dostępnych kilka możliwości kontroli. Wybrane wirówki są początkowo zaprogramowane na jeden, dwa lub trzy ustawienia przetwarzania. Niektóre są w pełni programowalne za sprawą praktycznego wyświetlacza cyfrowego. Bez względu na rodzaj zarządzania i kontroli, po włączeniu wirówka laboratoryjna z chłodzeniem będzie uruchamiać silnik działając w oparciu o wybrane ustawienia. W trakcie cyklu pracy próbka w probówkach zostanie rozdzielona na kolejne składniki, które zostaną następnie poddane analizie.