Czym jest elektroliza wody?

Elektroliza jest reakcją rozkładu cząsteczki chemicznej, która zachodzi pod wpływem napięcie elektrycznego. Co ciekawe, w tym wypadku występować może także dysocjacja elektrolityczna, wtórne przemiany jonów na elektrodach lub transport jonów do elektrod. Wszelkie działania tego typu są uzyskiwane głównie w laboratoriach.

W tych miejscach stosuje się specjalistyczne urządzenia i narzędzia, które usprawniają pracę. Pamiętajmy o tym, że niezawodne rozwiązania znajdziemy w internetowym sklepie. W efekcie codzienna praca staje się łatwiejsza i dokładniejsza. Czym cechuje się elektroliza wody? Co warto wiedzieć o tym pojęciu?

Elektroliza wody

elektroliza wody

Najprościej mówiąc, jest to proces rozkładu cząsteczki wody za pomocą działania prądu elektrycznego na tlen i wodór. Faktem jest, że działanie zachodzi w układach, które  zawierają substancje zdolne do jonizacji. Jonizacja jest rozpadem na jony – zachodzi w związku z wymuszoną wędrówką jonów do elektrod, zanurzonych w substancji, pod wpływem działania napięcia elektrycznego. Warto wiedzieć, że elektroda naładowana dodatnio to anoda, a ujemnie to katoda. 

Co warto wiedzieć?

Istotne jest to, że każda elektroda przyciąga do siebie jony, które mają przeciwny ładunek. To sprawia, że do katody przemieszczają się kationy naładowane dodatnio. Z kolei do anody przemieszczają się aniony naładowane ujemnie. Jony mogą wchodzić z reakcję chemiczną z elektrodami. W efekcie powstają elektryczne związku chemiczne lub pierwiastki.

Wszelkie narzędzia i sprzęty wykorzystywane w laboratoriach można łatwo znaleźć w sklepie online.