Wpływ pacjentów na poprawę swojego stanu zdrowia podczas procesu rehabilitacji

Dochodzenie do zdrowia, po wypadkach czy urazach, to długotrwały proces. Dotyczy to głównie osób starszych, które są bardziej narażone na takie urazy (na przykład ze względu na osteoporozę). Warto uświadamiać im, jak ogromny wpływ na dochodzenie do sprawności ma ich zaangażowanie w rehabilitację. Jeżeli człowiek poczuje, że ma na coś wpływ, leczenie przebiega dużo lepiej.

Wpływ pacjentów na poprawę swojego stanu zdrowia

Rehabilitacja czasami trwa długie tygodnie, a nawet miesiące. W przypadku wszystkiego, co jest rozciągnięte w tak długim czasie, zawsze pojawiają się wzloty oraz spadki motywacji i zaangażowania. Jedne dni są lepsze, inne gorsze. Osoby po urazach, które straciły sprawność, bywają rozgoryczone i humorzaste. Osoba, pod okiem której prowadzona jest rehabilitacja, powinna zatem wykazywać się empatią, a jednocześnie wskazywać, że zaangażowanie pacjenta ma ogromny wpływ na poprawę jego zdrowia. Warto chorym pokazywać proste ćwiczenia, które będą mogli robić nawet jeżeli są unieruchomieni w łóżku. Czasami wystarczy malutka piłka do ćwiczeń https://www.orteo.pl/pilki-rehabilitacyjne, którą można usprawniać chwyt i dłonie.

Proste ćwiczenia do robienia w domu

Wykonywanie prostych ćwiczeń może przynieść bardzo duże efekty. Warto pokazywać pacjentom właśnie taką perspektywę, budując w ten sposób ich zaangażowanie we własną rehabilitację. Piłka do ćwiczeń, tak niepozorna, może służyć do usprawniania dłoni i nóg, można wykonywać nią drobne masaże, albo wykorzystywać ją w jeszcze inny sposób, wskazany przez rehabilitanta. Pacjent powinien wiedzieć o tym, że na krótkie ćwiczenia zawsze warto znaleźć okazję i czas.